Duurzaam

Duurzaam inzetbaar

Wij vinden het belangrijk om zorg te dragen voor onze medewerkers, zodat ze gezond en tevreden en met plezier naar het werk gaan. Daarom wordt er bij Boom geïnvesteerd in de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Zo wordt er in het HR beleid extra aandacht geschonken aan de volgende punten:

 Een bijdrage leveren aan gezond en veilig werken, waaronder een gezonde leefstijl, het terugdringen van werkstress en het stimuleren van een prettige werksfeer.

 Het behartigen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden.

 Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap.

 Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, door o.a. het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Er worden meerdere initiatieven ontplooid om het milieu zo weinig mogelijk te belasten. Afval wordt gescheiden en zoveel mogelijk aangeboden voor recycling, zonnecollectoren dekken een deel van de behoefte aan elektriciteit. Hieronder een aantal duurzame maatregelen die wij hebben getroffen. Uiteraard wordt er voortdurend gekeken naar nieuwe mogelijkheden.

 

Naast kwaliteit en veiligheid vinden we het aspect milieu erg belangrijk. In en om het bedrijf zijn maatregelen genomen om mens en milieu te beschermen. Wij denken voortdurend na over de impact die de producten in ons assortiment hebben op het milieu.
Een goed voorbeeld daarvan zijn de disposables. Deze producten zijn veelal van kunststof en worden na gebruik weggegooid. Hiervoor bieden wij ook alternatieven, zodat u zelf uw eigen milieu en/of veiligheidsaspecten kunt bepalen.