Kwaliteit

Kwaliteit

Bij Boom waken wij over de veiligheid van onze medewerkers, klanten en omgeving. Hiervoor moeten onze producten voldoen aan een aantal kwaliteitsvoorschriften.

Heeft u vragen of opmerkingen over de kwaliteit van een product? Bel dan met één van onze gespecialiseerde medewerkers via telefoonnummer +31522-268 700.

Veiligheid

Voor zowel het vervoer over de weg (ADR/VLG), over zee (IMDG) als door de lucht (IATA) is alle kennis intern aanwezig. Uw exportzending wordt bij Boom verpakt volgens de geldende regels en op de plaats van bestemming afgeleverd. Uiteraard kunnen wij ook alleen de zending exportwaardig verpakken, zonder dat de zending door ons geëxporteerd wordt.

Onze interne veiligheidsadviseur zorgt ervoor dat het kennisniveau van alle medewerkers die met verpakken en laden of lossen te maken hebben op het gewenste peil blijft. Al onze medewerkers van de afdeling Logistiek en Productie (laboratorium) beschikken over de kennis die voldoet aan de regels van hoofdstuk 1.3 van het ADR (pag. 30).

ISO 

ISO staat voor Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Doordat wij kwaliteit en veiligheid hoog in aanzien hebben, is ons kwaliteitsmanagementsysteem opgezet volgens NEN-EN-ISO 9001:2015 en hebben wij ons officieel laten certificeren. Download het ISO 9001 certificaat

Mens en Milieu

Om onze betrokkenheid ten aanzien van mens en milieu te waarborgen hebben wij er voor gekozen ons milieumanagementsysteem te laten certificeren conform NEN-EN-ISO 14001:2015. Download het ISO 14001 certificaat.Kwaliteit binnen de organisatie

Binnen onze organisatie worden de producten die wij voeren met zorg omringd door competente medewerkers. Bij het afwikkelen van uw orders zorgen wij voor de gewenste kwaliteit en correcte levering zoals is overeengekomen. Service en nazorg worden verzorgd door technisch goed geschoolde medewerkers.

Door een royale voorraad en een goed inkoopapparaat waarborgen wij een spoedige en complete levering. Voor veel van onze chemicaliën voor laboratoriumgebruik zijn ter onderbouwing van de kwaliteit analysecertificaten of productspecificaties verkrijgbaar.

Responsible Care

Responsible Care omvat een programma dat is gericht op voortdurende verbetering van de prestaties van betrokken bedrijven met betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieu, alsmede de communicatie hierover. Dit is van belang omdat de samenleving in toenemende mate verwacht dat bedrijfstakken zoals de chemie, die bedrijfsmatig omgaan met gevaarlijke stoffen, er alles aan doen om de daaraan verbonden risico's zoveel mogelijk te beperken.

Omdat ongelukken enorme schade aan mens en/of milieu met zich mee kunnen brengen, passen wij ons aan op de uitgangspunten van de Responsible Care. Deze richtlijnen ondertekenen wij en streven wij deze te allen tijde na. Bekijk ons Responsible Care Certificaat.

Heeft u vragen over Responsible Care en de richtlijnen daarvan? Neem dan contact op met onze specialisten. +31522-268 700.